Alle tips voor productie en processen

Installeer een magneetkoppeling

Een magneetkoppeling verbindt installaties contactloos met de motor en is gemakkelijk regelbaar. Pompinstallaties besparen hiermee veel energie. Daarnaast voorkomt de koppeling trillingen en is een perfecte uitlijning niet meer nodig. Meer uitleg over de opbrengst vind je op de website van het Klimaatakkoord.

Isoleer pijpen en leidingen

Geïsoleerde pijpen en leidingen zorgen ervoor dat warmte niet ontsnapt aan de omgeving. Daardoor bespaar je energie. Isolatie helpt daarnaast roestvorming te voorkomen, waardoor systemen langer meegaan. Meer informatie vind je bij RVO.

Doe mee met een energiecoörporatie

Dat is een groep mensen, bedrijven en verenigingen die samen aan de slag gaan met duurzame energieprojecten, een warmtenet voor de wijk of energiebesparing. Goed voor het klimaat, je portemonnee én de buurt.

Herontwerp je product

Ga na of je materialen besparen of makkelijker terugwinnen door het ontwerp van je product te veranderen. Kijk bijvoorbeeld of je hernieuwbare grondstoffen kunt gebruiken voor je product. Zo geef je grondstoffen een tweede kans.

Zet printers uit wanneer deze niet gebruikt worden

Want ook in slaapstand gebruikt een printer continu stroom. Als er meerdere printers zijn, overweeg dan één centraal geplaatste printer en houd de rest uit.

Koop maatschappelijk verantwoord in

Bij het inkopen van spullen of diensten voor jouw bedrijf of organisatie kan je rekening houden met sociale, innovatieve en duurzame aspecten. Dat heet Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Voor catering zijn er MVI-criteria opgesteld waar je op kan letten. De criteria hebben te maken met sociale impact, duurzaamheid en gezondheid.

Isoleer je bedrijfsprocessen

Isolatie voorkomt onnodig warmteverlies. Veel van de investeringen voor isolatie zijn binnen vijf jaar terug te verdienen. Isoleer bijvoorbeeld de warmteleidingen van je bedrijfsprocessen.

Maak gebruik van diensten in plaats van producten

Je kunt bijvoorbeeld licht inkopen (product as a service) in plaats van lampen. Dat geeft producenten van lampen een prikkel om lampen te ontwikkelen die zo lang mogelijk meegaan mét een verdienmodel.