Zet ook de knop om voor burgers

Privacy

Privacyverklaring ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Dit is de privacyverklaring van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hierin leest u hoe EZK met uw persoonsgegevens omgaat, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen. Lees meer over cookies bij het gebruik van deze website. Wat zijn persoonsgegevens? Bij de uitoefening van de publieke taken van de overheid, als u contact heeft met het ministerie of als u gebruik maakt van de diensten van EZK kunnen van u persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Ook uw Burgerservicenummer is een persoonsgegeven. Privacy principes van het ministerie van EZK EZK gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daartoe de volgende privacy principes geformuleerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens: EZK stelt u als betrokkene centraal De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de betrokkene(n) staan. Bij het opzetten en beheren van registraties kijkt EZK altijd naar het belang van de betrokkene en het risico dat betrokkene loopt. Daarom worden persoonsgegevens alleen verzameld als dat echt nodig is en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. EZK verwerkt alleen persoonsgegevens met een rechtmatige grondslag De belangrijkste grondslag op basis waarvan EZK uw persoonsgegevens verwerkt, is om de bij wet toegekende publieke taken uit te kunnen oefenen. Een andere grondslag op basis waarvan EZK gegevens verwerkt is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen verwerkt EZK uw gegevens als u daar expliciete toestemming voor heeft gegeven. EZK verwerkt alleen persoonsgegevens als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld Doelbinding is essentieel en houdt in dat persoonsgegevens alleen verzameld mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd’ doel. Het doel waarvoor gegevens zijn verzameld bepaalt welk gebruik is toegestaan en welk gebruik niet. Dat betekent dat niet méér persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden dan dat nodig is voor een specifiek doel en die gegevens ook niet langer worden bewaard dan voor dit doel noodzakelijk.