Zonnige foto van moderne kantoren en woningen in Nederland.

Wonen en werken in 2050: zo gaat dat eruit zien

De overheid wil ervoor zorgen dat iedereen in 2050 duurzaam kan wonen en werken. Daarvoor is het nodig dat we onze woningen en gebouwen aanpassen en anders energie gaan produceren en gebruiken. Hier lees je dat eruit gaat zien.

Onze woningen

In 2050 staat er in Nederland geen enkele woning of gebouw meer met een cv-ketel op aardgas. De isolatie is op orde en alle gebouwen hebben energiezuinige ventilatie zodat het energieverbruik laag is. De warmte en koeling die nodig zijn, komen deels van een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte. Van de industrie, aardwarmte uit de bodem of oppervlaktewater. Er zijn ook veel woningen die een volledig elektrische warmtepomp hebben. Voor moeilijk te isoleren gebouwen is er een hybride warmtepomp, die werkt op stroom of groen gas. Op de daken glinsteren de zonnepanelen.

Om huurwoningen te verduurzamen hebben woningcorporaties gezorgd voor goede isolatie in alle woningen. Ook particuliere verhuurders zijn aan de slag gegaan. Woningeigenaren hebben hun isolatie aangepakt door iedere verbouwing en ieder standaard onderhoudsmoment te gebruiken om te verduurzamen. De overheid heeft dit ondersteund met subsidies en gunstige leningen.

Voor woningen die veel op elkaar lijken zijn ‘verbeterpakketten’ ontwikkeld. Die pakketten zijn grootschalig toegepast in nieuwbouwwijken. Denk hierbij aan nieuwe daken en gevels die in fabrieken zijn gemaakt. Ook wordt bij het bouwen van woningen meer gebruik gemaakt van duurzame biobased bouw- en isolatiematerialen. Denk aan vlas, hennep, sorghum en miscanthus.

De energietransitie

Waar we energie vandaan gaan halen

Om klimaatverandering tegen te gaan, halen we onze energie in de toekomst niet meer uit vervuilende bronnen zoals kolen, olie en aardgas. In plaats daarvan gebruiken we duurzame energie via bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Ook bereiden we ons voor op andere duurzame warmtebronnen. Deze verandering van de Nederlandse energievoorziening gaat in hoog tempo plaatsvinden.

Hoe het nieuwe energiesysteem gaat werken

We willen dat de energievoorziening nu en in de toekomst voor iedereen beschikbaar is. En dat het betaalbaar, betrouwbaar, veilig, duurzaam en eerlijk is zodat Nederland economisch krachtig blijft. De windmolens en andere systemen komen op plekken die daarvoor het meest geschikt zijn. Waarbij een gezonde en fijne leefomgeving belangrijk blijft. Soms moeten daarbij moeilijke keuzes worden gemaakt. En iedereen gaat iets van de nieuwe energiesystemen merken. Maar ze zijn nodig en hebben veel voordelen. Ze bieden bijvoorbeeld werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. Zo kan het mogelijk worden om samen met je wijk je eigen energie op te wekken. Ook zorgen de nieuwe systemen ervoor dat we minder afhankelijk worden van het buitenland voor onze energievoorziening.

Hoe we gaan samenwerken aan de energietransitie

We hebben allemaal een belangrijke rol in de energietransitie. Bedrijven en organisaties, mensen thuis én de overheid. Een goede eerste stap is energie besparen. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken, te betalen, te importeren of te transporteren. Dit heeft twee voordelen: een lagere energierekening en bijdragen aan de klimaatdoelen.

Stap voor stap gaan we steeds meer zelf energie produceren. In een woning of gebouw, in een wijk, buurt of bedrijventerrein. Net als de energie opslaan en delen met anderen. Iedereen kan meedenken aan hoe de energietransitie er verder uit gaat zien. Ook als je kritisch bent of je zorgen maakt. Want we hebben elkaar nodig.

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis