Voer een mobiliteitsbudget in

Met een mobiliteitsbudget kiezen medewerkers zelf hoe ze willen reizen en dat willen bekostigen. Als werkgever realiseer je een CO2-reductie van minstens 5% per jaar door zuinig reisgedrag binnen het budget te belonen.

Aan de slag

Een mobiliteitsbudget is een maandelijks bedrag dat je als werkgever beschikbaar stelt aan je medewerkers. Hiermee kunnen zij hun woon-werkverkeer en zakelijke reizen betalen. Het gaat om een bruto of netto vergoeding die je naast het salaris uitkeert. Met een mobiliteitsbudget:

  • Kiest de medewerker zelf met welk vervoermiddel hij of zij reist. Je biedt dus flexibiliteit en keuzevrijheid.
  • Kun je als werkgever duurzamer reizen stimuleren. Bijvoorbeeld door een hogere kilometervergoeding te geven voor duurzamer vervoer, zoals fietsen, en een lagere autokilometervergoeding.
  • Kun je de mobiliteit van je medewerkers faciliteren en inkoopvoordelen benutten, bijvoorbeeld door het aanbieden van apps, mobiliteitskaarten, bedrijfsdeelvervoer en/of contracten met mobiliteitsaanbieders.
Aan de slag

Wat het oplevert

Als werkgever stimuleer je niet alleen duurzame reiskeuzes, maar heb je ook voorspelbare en lagere mobiliteitskosten. Het mobiliteitsbudget staat namelijk vast, terwijl de werkelijke kosten van leaseauto’s vaak hoger uitvallen dan begroot.

Extra tip

Op www.zowerkthet.nl lees je alles over het mobiliteitsbudget, of het geschikt is voor jouw organisatie en hoe je het invoert.


Meer tips voor bedrijven en organisaties

Bekijk alle tips
Reizen en vervoeren

Zet in op deelvervoer

Deelvervoer bespaart kosten, draagt bij aan minder files en minder uitstoot én is goed voor je imago als aantrekkelijke en duurzame werkgever. Met slimme maatregelen stimuleer je deelvervoer.

Meer info
Reizen en vervoeren

Kies voor een groener parkeerbeleid

Uit onderzoek blijkt dat 95% van de werkgevers gratis parkeerplaatsen aanbiedt. Met duurzame (en kostenbesparende) keuzes kun je ervoor zorgen dat er minder parkeerplekken nodig zijn. En zo de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer verlagen.

Meer info
Reizen en vervoeren

Maak thuiswerken aantrekkelijk

Als je thuiswerkt heb je minder reistijd. Biedt jouw werk de mogelijkheid om (deels) thuis te werken? Dan kan dit een effectieve maatregel zijn om tijd en geld te besparen en tegelijkertijd CO2-uitstoot te verminderen.

Meer info

Andere uitgelichte tips

Stimuleer fietsgebruik

Fietsen naar het werk heeft positieve effecten voor werkgevers, werknemers, het milieu én de gehele samenleving. En nu de kilometervergoeding omhoog is gegaan naar € 0,21 per km (en per 2024 stijgt naar € 0,22 per km), wordt fietsen naar het werk nóg aantrekkelijker.

Meer info

Zet in op deelvervoer

Deelvervoer bespaart kosten, draagt bij aan minder files en minder uitstoot én is goed voor je imago als aantrekkelijke en duurzame werkgever. Met slimme maatregelen stimuleer je deelvervoer.

Meer info

Stimuleer ov-gebruik

Vaker de bus, tram, trein en/of metro nemen is vergeleken met de auto milieuvriendelijker en waarschijnlijk goedkoper. Zeker bij stijgende brandstofprijzen. Met slimme maatregelen kun je het voor medewerkers extra aantrekkelijk maken voor het ov te kiezen.

Meer info