Wat doet de Rijksoverheid zelf?

Wat doet de Rijksoverheid zelf?

Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. Om het goede voorbeeld te geven, maar ook omdat het Rijk de grootste werkgever van Nederland is en veel impact heeft. Je leest hier wat de doelen zijn. En wat het Rijk al heeft bereikt.

Duurzame doelen

Het Rijk wil dat duurzaamheid de regel wordt in de bedrijfsvoering. En niet de uitzondering. Daarom zijn er doelen opgesteld. Zo kan er gecontroleerd worden hoe het Rijk verduurzaamt.

Dit zijn de doelen: 

  1. In 2030 wil het Rijk dat de bedrijfsvoering klimaatneutraal is. Dat betekent dat de bedrijfsvoering geen effect op het klimaat heeft. Bedrijfsvoering gaat bijvoorbeeld over hoe het rijk omgaat met zakelijke reizen, energieverbruik en ICT-middelen. 

  2. In 2030 wil het Rijk het primair grondstoffengebruik met 50% verminderd hebben. Primaire grondstoffen komen direct uit de natuur, zoals olie en gas. Ook wil het Rijk volledig circulair zijn in 2050. Circulair betekent dat er geen afval bestaat en dat producten en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. 

  3. Het Rijk wil de arbeidsparticipatie stimuleren. Onder andere door het creëren van 5000 participatiebanen. Dat zijn banen die beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

  4. Het Rijk wil de internationale productieketens verduurzamen. Productieketens zorgen ervoor dat producten bij mensen terechtkomen. Zoals voedsel, brandstoffen of meubels. Het verduurzamen van de productieketens betekent: milieuvriendelijke keuzes, betere arbeidsomstandigheden en mensenrechten voor iedereen. 

Lees meer over deze doelen op DenkDoeDuurzaam.nl

Resultaten

Het Rijk werkt binnen verschillende thema’s aan de doelen. Hieronder lees je per thema hoe het gaat.

Denk Doe Duurzaam

Om de doelen van de Rijksoverheid te behalen is Denk Doe Duurzaam opgericht. Want er gebeurt veel, maar tegelijkertijd beweegt het Rijk nog te langzaam. Het team van Denk Doe Duurzaam werkt met alle ministeries samen. Op de website van Denk Doe Duurzaam vind je meer informatie over de verduurzaming van het Rijk. Hoe het gaat, en wat er nog moet gebeuren.

Naar DenkDoeDuurzaam.nl

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis