Vrouw in een fabriek loopt door een tunnelvormig voorwerp en inspecteert.

Subsidies en regelingen

Je bedrijfsprocessen verduurzamen kan een grote investering zijn. Daarom biedt de Rijksoverheid subsidies en regelingen aan. Ook als je circulaire stappen wilt zetten. Bekijk hier voorbeelden van subsidies en regelingen en ontdek wat er allemaal nodig is.

Meteen een persoonlijk overzicht

  • De Subsidie- en financieringswijzer van RVO helpt je bij het vinden van financiële ondersteuning voor jouw plannen. Je kan aangeven wie je bent en wat je zoekt. Je krijgt dan regelingen die voor jou nuttig zijn. Zo houd je het overzicht. Let op: gemeenten en provincies bieden ook subsidies of regelingen aan. Die vind je niet in het overzicht van RVO, maar op de website van je eigen gemeente of provincie.
  • Het overzicht van Het Versnellingshuis helpt je bij het vinden van financiering voor een circulaire onderneming. Dit overzicht bevat een selectie van fondsen, regelingen en instellingen waar circulaire ondernemers een streepje voor hebben. 

Subsidie

DEI+: Circulaire economie

Ga je een innovatieproject starten voor de recycling van afval? Hergebruik van producten of onderdelen? Of heb je een pilotproject voor biobased grondstoffen? En draagt dit ook bij aan minder CO2 in Nederland? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie: Circulaire economie (DEI+: Circulaire economie).

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Wil je als ondernemer minder energie gebruiken in je productieproces? Heb je een innovatieve techniek waarmee je minder CO2 uitstoot? Voor pilot- en demonstratieprojecten binnen je bedrijf kun je een DEI+ subsidie aanvragen. In een pilotproject test je een nieuwe technologie. In een demonstratieproject investeer je in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Interreg

Wil je Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Of zoek je samenwerkingspartners om een innovatie uit te gaan rollen? Interreg biedt je als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Wil je je eigen groene energie opwekken? Of je pand duurzaam verwarmen? Dan kun je de ISDE gebruiken. Je hebt recht op de ISDE als je investeert in zonnepanelen, een warmtepomp, een zonneboiler of windmolens. Hoeveel subsidie je krijgt hangt af van het specifieke product dat je koopt.

Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE)

Ontwikkel je innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten? Of wil je hier onderzoek naar doen, zodat je die later kunt ontwikkelen? Kijk dan eens naar de subsidie uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE).

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. Er kan veel onder LIFE. Denk aan een LIFE-project dat bijdraagt aan het verminderen van geluidsoverlast, het efficiënter gebruik van grondstoffen of het bevorderen van de biodiversiteit.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wil je mkb'er aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) mogelijk iets voor jou. De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Wil je grootschalig duurzame energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kun je een SDE++ subsidie aanvragen. Voorbeelden van grootschalige projecten zijn een zonnepaneelsysteem op een dak of een systeem voor het afvangen van CO2. Voor kleinere projecten zijn er andere regelingen. De SDE++ is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Is jouw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wil je samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan een duurzame wereld waarin iedereen meetelt? Dan kan jouw project ondersteuning krijgen vanuit SDGP.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Wil je een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? Wil je dat samen met andere ondernemers doen? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)

Onderzoekt of ontwikkelt jouw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werk je daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Je kan dan subsidie aanvragen met de regeling Topsector Energie (TSE) Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

TSE Industrie studies

Ben je ondernemer en onderzoek je de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie? Of onderzoek je de haalbaarheid van een project voor een uitontwikkelde technologie? Help je met dit project de CO2-uitstoot in 2030 of daarvoor te verminderen? Vraag dan de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies aan.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Wil je binnen jouw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen waarvan de werking is bewezen? Maar loop je tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Dan kun je de VEKI subsidie aanvragen. Je krijgt dan tot 70% subsidie voor CO2-besparende systemen, apparaten of technieken.

Belastingvoordelen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Heb je een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of wil je investeren in duurzame energie? Met de EIA kun je 45,5% van de investeringkosten aftrekken van je fiscale winst. Je betaalt dan minder belasting.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Wil je fiscaal voordelig in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren? Dan kan met de MIA- en Vamil-regeling, die je kan combineren voor extra voordeel. Met de MIA kan je 45 procent van je investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil mag je in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. Door beide regelingen betaal je minder belasting.

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Bent u ondernemer en gaat u aan Research & Development (R&D) doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan ontvangt u heel makkelijk belastingvoordeel vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Lening

Innovatiekrediet

Ben je bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst? Of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Het Innovatiekrediet kan je daarbij ondersteunen. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve ontwikkelprojecten met flinke technische risico’s en een uitstekend marktperspectief.

Duurzame financiering

Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-groen)

De regeling BMKB-Groen kun je gebruiken voor groene investeringen. Bij een borgstellingregeling staat de overheid garant als je het geleende bedrag niet terug kunt betalen. Bij de BMKB-Groen is die garantstelling hoger en de looptijd langer dan bij de normale regeling. Je financier heeft hierdoor een lager risico en zal je makkelijker een lening geven. De regeling vraag je niet zelf aan. Dat je financier, oftewel de instantie die jou een lening geeft.

Groenverklaring

Ben je bezig met een milieuvriendelijk project, bijvoorbeeld op het gebied van het opwekken van duurzame energie of circulaire economie? Groenbanken en groenprojecten kunnen een Groenverklaring aanvragen. Daarmee kunnen zij duurzame projecten van hun klanten tegen een lager rentetarief financieren. En zo betaal jij dus minder rente aan je investeerder.

PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

Voor iedere euro die een bedrijf bijdraagt aan research & development (R&D) door een onderzoeksorganisatie, legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er € 0,30 bij. Dat doet de Privaat-Publieke Samenwerkingen-toeslag (PPS-toeslag). Die PPS-toeslag moet weer worden gebruikt voor R&D.

Persoonlijk advies

Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM)

Ben je mkb-ondernemer en wil je energie besparen of meer verduurzamen? Dan kan je de SVM aanvragen. Met deze subsidie kun je een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. De adviseur helpt ook bij de uitvoering van een of meer maatregelen uit het advies.

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis