Ondernemen in 2050: zo gaat dat eruit zien

Ondernemen in 2050: zo gaat dat eruit zien

De overheid wil ervoor zorgen dat onze economie in 2050 volledig circulair is. Daarvoor is het nodig dat we anders gaan ondernemen. Je leest hier hoe.

Nieuwe businessmodellen

Een circulaire economie draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering, het herstel van biodiversiteit, een schoner milieu en gezonde leefomgeving, en een grotere leveringszekerheid van grondstoffen. 

Vanwege deze voordelen zijn de businessmodellen in 2050 veranderd. Ook nieuwe wet- en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat ondernemers deze stap maken. De businessmodellen in 2050 leveren waarde op voor het ecosysteem, voor de economie én op sociaal vlak. Ook in de landen waar producten geproduceerd worden.

Natuurlijk zijn de nieuwe businessmodellen ook winstgevend voor de ondernemer. Businessmodellen worden ingevuld door bijvoorbeeld een product as a service aan te bieden, denk aan een fietsabonnement. Of door het Take Back System: denk aan het retourneren van een elektronisch apparaat na gebruik, zodat de grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Hoe we samenwerken

Voor een circulaire economie zijn ook ambitie en een omslag in het denken en doen nodig. De circulaire economie in 2050 werkt, omdat we goed samenwerken. De overheid met bedrijven, en bedrijven met elkaar. We helpen elkaar met kennis, netwerken en financiering.

In het productieproces draait het ook om samenwerking. Dat proces heeft verschillende fases: de ontwerp- en productiefase, de aanschaf- en gebruiksfase en de afdankfase. Iedereen die in deze cyclus nodig is, inclusief alle logistiek, werkt in 2050 samen. Dat heet ketensamenwerking. 

De industrie van de toekomst

In het huidige coalitieakkoord is afgesproken dat Nederland 55% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. De industrie speelt een belangrijke rol om dit doel te behalen. In 2030 gebruikt de industrie voor haar processen al zoveel mogelijk elektriciteit. Ook wordt er gekeken naar andere duurzame energiebronnen zoals waterstof of biogas. Om deze overstap mogelijk te maken, wordt er door de overheid gewerkt aan de verzwaring van het energienet. Ook wordt er een waterstof-infrastructuur gebouwd. 

In 2050 is de industrie volledig circulair. De industrie gebruikt dan zo veel mogelijk duurzame, hernieuwbare grondstoffen. Ook worden producten en grondstoffen hergebruikt zodat er bijna geen afval ontstaat. 

De rol van het mkb

Het mkb gaat ook aan de slag om de CO2-uitstoot te verminderen. Mkb’ers die een energiebesparingsplicht hebben, lopen voorop en geven het goede voorbeeld. Ook gebruiken mkb’ers in 2050 geen voertuigen meer die werken op fossiele brandstoffen. Mkb’ers die zich in de gebouwde omgeving bevinden, zijn natuurlijk van het gas af. En de mkb’ers die producten maken, zorgen er op het einde van hun levensduur voor dat de producten een nieuw leven krijgen.

Door de energietransitie is er veel vraag naar nieuwe technologieën en kennis. Dat biedt veel kansen voor het mkb. In aanloop naar 2050 zijn het de start-ups en scale-ups die met deze vraag aan de slag zijn gegaan. En vervolgens de oplossingen aanbieden. 

Een veranderende voedselketen

Het produceren van voedsel heeft ook veel impact op het klimaat en op dit moment wordt er veel verspild. Dat is zonde. In 2050 verspillen we daarom de helft minder dan in 2015. We kijken naar verspilling in de hele keten, van grond tot mond: wat mensen thuis verspillen, verspilling bij boeren, tuinders, producenten, supermarkten en restaurants. Al die partijen werken samen en bundelen hun krachten, netwerk en kennis om reststromen zo goed mogelijk te gebruiken en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. 

Verder is plantaardig eten produceren én aanbieden in 2050 steeds normaler, en op veel plekken zelfs al de standaard. Bijvoorbeeld in kantines, restaurants en supermarkten. Daarbij hebben veel bedrijven en organisaties in 2050 doelstellingen op het gebied van CO2-reductie in relatie tot voedsel. Voedselinkoop heeft veel invloed op CO2-reductie, daarom is die inkoop meer en meer plantaardig. En dat heeft dan weer invloed op wat we precies produceren: ook meer plantaardig voedsel.

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis