Wetenschappers zijn het niet eens over klimaatverandering

Wetenschappers zijn het niet eens over klimaatverandering

Veel Nederlanders willen iets doen voor het klimaat. Toch bestaan er nog veel misverstanden rondom klimaatverandering. Daardoor onderschatten we de maatregelen die nodig zijn, hoe snel we die moeten nemen en de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur. Op deze pagina leggen we daarom uit hoe het zit met het misverstand over de wetenschap.

In het kort

In de wetenschap is altijd discussie. Analyses laten zien dat meer dan 99% van de wetenschappers het erover eens is dat klimaatverandering bestaat én dat het wordt veroorzaakt door toedoen van de mens.

Hoe wordt klimaatverandering precies onderzocht?

Het klimaat en klimaatverandering worden onderzocht door wetenschappers. Zij verzamelen bijvoorbeeld metingen om te kijken hoe het klimaat de afgelopen decennia is veranderd. Ook zijn er wetenschappers die verder in het verleden kijken, bijvoorbeeld aan de hand van gesteentelagen, fossielen en isotopen. Zo kan de huidige klimaatverandering vergeleken worden met eerdere klimaatveranderingen. Daarnaast zijn er wetenschappers die voorspellen welke veranderingen er nog gaan komen, aan de hand van computermodellen. Uit zulke computermodellen kunnen we leren hoe warm het wordt en hoe klimaat en klimaatextremen veranderen.

Op welk onderzoek baseert de Nederlandse overheid zich?

De Nederlandse overheid baseert zich op de actuele wetenschappelijke inzichten van het IPCC. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beoordeelt de wetenschappelijke onderzoeken naar klimaatverandering en volgt de wetenschappelijke discussies. Het IPCC is een organisatie van de Verenigde Naties (VN). Nederland is samen met 194 andere landen lid van het IPCC.

Elke paar jaar publiceert het IPCC een rapport over de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek. Volgens het IPCC worden de effecten van klimaatverandering steeds duidelijker. Zo is de temperatuur wereldwijd gestegen. Hoe groot de gevolgen zijn, verschilt per regio en ecosysteem. De Nederlandse klimaatrisico's volgens het KNMI zijn een stijgende zeespiegel, meer droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien.

Hoe heeft de mens voor klimaatverandering gezorgd?

De mens heeft met name door het verbranden van fossiele energie gezorgd voor de uitstoot van broeikasgassen. Door de stijgende concentratie van zulke broeikasgassen neemt de temperatuur op aarde toe en verandert het klimaat. Het groeiende verbruik van kolen, gas en olie voor onze consumptiemaatschappij zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, methaan en lachgas. Ook veranderingen in landbedekking, zoals ontbossing, en landbouw kan zorgen voor uitstoot van broeikasgassen.

Hoe kunnen we klimaatverandering stoppen?

Om verdere opwarming te voorkomen moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag. Dat kan op veel manieren. En met name door zuinig om te gaan met energie en over te stappen op hernieuwbare energie. Thuis kun je je broeikasgasuitstoot verminderen door onder andere je huis goed te isoleren, minder vlees te eten en niet te vliegen. 

Om de broeikasgasuitstoot in sectoren omlaag te brengen, voert de overheid in Nederland klimaatbeleid. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.