Mijn persoonlijke bijdrage helpt toch helemaal niet?

Mijn persoonlijke bijdrage helpt toch helemaal niet?

Veel Nederlanders willen iets doen voor het klimaat. Toch bestaan er nog veel misverstanden rondom klimaatverandering. Daardoor onderschatten we de maatregelen die nodig zijn, hoe snel we die moeten nemen en de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur. Op deze pagina leggen we daarom uit hoe het zit met het misverstand over je persoonlijke bijdrage.

In het kort

Juist wel. Want klimaatverandering tegengaan doen we samen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven, organisaties, de overheid en mensen thuis állemaal grotere stappen zetten.

De impact van je persoonlijke bijdrage

De impact van je persoonlijke bijdrage kun je op twee manieren bekijken. Als je als individu je gedrag verandert, verlaag je je CO2-afdruk. Onze CO2-voetafdruk in Nederland is 2x groter dan het wereldgemiddelde. Dat betekent dat als iedereen op aarde zou leven zoals in Nederland, er 3,6 aardes nodig zijn. 

Een andere manier om naar je persoonlijke impact te kijken, is door de invloed op je omgeving te benadrukken. Die is vaak veel groter dan je denkt. Kijk maar naar zonnepanelen: in Nederland zijn er in 2022 zo’n 10 miljoen zonnepanelen bijgekomen. Eén op de vier huishoudens wekt nu eigen zonnestroom op, daarmee zijn we koploper in Europa. Je ziet dus dat als een paar mensen zonnepanelen laten plaatsen, andere mensen ook eerder geneigd zijn om zich in te zetten voor het klimaat. En die mensen kunnen in hun eigen netwerk ook mensen beïnvloeden. 

En bedrijven, organisaties en de overheid dan?

Klimaatverandering tegengaan doen we samen. Het is dus belangrijk dat ook bedrijven, organisaties en de overheid zich inzetten. Om daarvoor te zorgen, voert de overheid klimaatbeleid. Daarin zijn afspraken gemaakt met alle sectoren om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

Hoeveel mensen zijn bereid zich in te zetten?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de opvattingen en het gedrag van Nederlanders rondom klimaatverandering. Daaruit blijkt onder andere dat:

  • 58 procent vindt dat ze zelf klimaatbewuster zouden moeten leven; 

  • 66 procent geeft aan te weten wat ze zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan;

  • 78 procent van alle automobilisten zegt de auto weleens bewust te laten staan vanwege het klimaat;             

  • De meeste eigenaren van eengezinswoningen geven aan te beschikken over gasbesparende voorzieningen en isolatie. Zo heeft 96 procent dubbel, driedubbel of HR-glas en 86 procent een HR-ketel. Ten minste 79 procent heeft dakisolatie, 71 procent gevelisolatie en 61 procent vloerisolatie;

  • 35 procent van de Nederlanders heeft naar eigen zeggen minder vlees gegeten in het afgelopen jaar. 37 procent van de vleeseters vindt dat ze eigenlijk (nog) minder vlees zouden moeten eten.

Hoe kun je bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering?

Om verdere opwarming te voorkomen moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag. Dat kan op veel manieren. En met name door zuinig om te gaan met energie en over te stappen op hernieuwbare energie. Thuis kun je je broeikasgasuitstoot verminderen door onder andere je huis goed te isoleren, minder vlees te eten en niet te vliegen.


Bekijk hoe anderen het aanpakken