Klimaatmaatregelen kunnen we helemaal niet betalen

Klimaatmaatregelen kunnen we helemaal niet betalen

Veel Nederlanders willen iets doen voor het klimaat. Toch bestaan er nog veel misverstanden rondom klimaatverandering. Daardoor onderschatten we de maatregelen die nodig zijn, hoe snel we die moeten nemen en de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur. Op deze pagina leggen we daarom uit hoe het zit met het misverstand over de kosten van klimaatbeleid.

In het kort

Ja, klimaatverandering tegengaan kost geld. Maar uiteindelijk levert het ons vooral veel op: nieuwe banen, economische kansen, meer welzijn en leefbaarheid en behoud van onze natuur. Als we nu niet beginnen, zijn we later veel hogere bedragen kwijt aan noodzakelijke maatregelen tegen de schadelijke gevolgen van de opwarming. Nu in actie komen is dus véél goedkoper dan het laten gebeuren.

Waarom is klimaatbeleid zo duur?

Klimaatbeleid is onder andere zo duur omdat we moeten overstappen op hernieuwbare energie. Daarvoor moeten we ons energiesysteem aanpassen en dat kost geld. De uiteindelijke kosten per kWh zon- of windstroom zijn al sterk gedaald en vergelijkbaar met stroom uit fossiele bronnen, maar er moet wel geïnvesteerd worden in (nieuwe) zonnepanelen en windmolens. Ook het elektriciteitsnet moet worden aangepast om met toenemende hoeveelheden stroom om te gaan.

Wat zijn de voordelen van klimaatbeleid?

Klimaatbeleid levert werkgelegenheid en innovatie op. Dat komt omdat er voor het produceren en installeren van windmolens, zonnepanelen, laadpalen en andere producten niet alleen mensen maar ook nieuwe kennis nodig is. 

Daarbij levert klimaatbeleid meer welzijn en leefbaarheid op. Het veranderende klimaat kan namelijk nadelig zijn voor onze gezondheid. Denk aan luchtwegproblemen door luchtvervuiling, of meer allergieën. Door veranderingen in temperatuur, vochtigheid en neerslag kunnen infectieziekten bovendien meer ruimte krijgen.

Tot slot zorgt klimaatbeleid voor het behoud van onze natuur. Door de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃, kunnen meer dieren en planten overleven op aarde. 

Wat kun je zelf doen om klimaatverandering tegen te gaan?

Om verdere opwarming te voorkomen moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag. Dat kan op veel manieren. En met name door zuinig om te gaan met energie en over te stappen op hernieuwbare energie. Thuis kun je je broeikasgasuitstoot verminderen door onder andere je huis goed te isoleren, minder vlees te eten en niet te vliegen. 

Om de broeikasgasuitstoot in sectoren omlaag te brengen, voert de overheid in Nederland klimaatbeleid. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk hoe anderen het aanpakken