Kantoren en gebouwenSpullenProductie en processenBedrijven en organisaties
Leestijd: 4 minuten

IKEA wil in 2030 wereldwijd circulair en klimaatpositief zijn

Met 13 vestigingen in Nederland en 392 winkels wereldwijd, die jaarlijks door zo’n 706 miljoen klanten worden bezocht, is IKEA een grote speler op de markt. Hanneke van de Vijfeijke, Country Sustainability Manager Nederland, vertelt hoe IKEA zich dagelijks inzet om energie te besparen en de voetprint te beperken.

IKEA wil in 2030 wereldwijd circulair en klimaatpositief zijn
In het DNA

In het DNA

“Duurzaam denken en doen zit al sinds de oprichting door Ingvar Kamprad in 1943 in ons DNA”, begint Hanneke haar verhaal. “Van kind af aan was Ingvar gewend te leven in harmonie met de natuur in zijn geboortedorp Småland. Eén van zijn befaamde quotes is dan ook ‘Wasting resources is a mortal sin’. Je bedrijf uitoefenen door zuinig en innovatief te zijn is nu nog steeds onderdeel van de bedrijfscultuur van IKEA.”

Klimaatpositief

Al jaren probeert IKEA haar impact op de omgeving te verminderen. “Het is onze doelstelling om in 2030 wereldwijd ‘circulair en klimaatpositief’ te zijn. Klimaatpositief betekent dat we onze CO2-uitstoot in de gehele waardeketen willen marginaliseren en investeren in bijvoorbeeld effectief en biodivers bosbeheer om onderaan de streep meer CO2 uit de atmosfeer te halen, dan we zelf uitstoten.  Onze Nederlandse vestigingen dragen aan deze ambitie bij, door  naast energie op te wekken met zonnepanelen, te besparen op energie. In alle vestigingen is bijvoorbeeld kritisch gekeken naar de ‘gevelopeningen’. We hebben onze laad-en losdock (platforms voor het laden en lossen van goederen) geïsoleerd. En door simpelweg deuren te sluiten of te vervangen voor draaideuren, is al snel veel winst te boeken. Het feit dat besparen op energie ook direct zorgt voor een besparing in kosten, is een extra stimulans.”

Geen gaskookplaten meer

Geen gaskookplaten meer

Om die doelstelling in 2030 te halen is het ook nodig dat je kritisch kijkt naar de huidige bedrijfsvoering en soms zaken opnieuw tegen het licht houdt. Om te onderzoeken of die nog wel passen binnen die cultuur en de doelstellingen die je hebt. IKEA Nederland wil bijdragen aan een duurzamer leven thuis en wij zijn recent tot de conclusie gekomen dat de verkoop van gaskookplaten daar niet langer bij aansluit. Om de energietransitie in Nederland te versnellen moeten we keuzes durven te maken. Daarom verkopen wij vanaf januari 2024 wij geen gaskookplaten meer.  Door volledig over te stappen op inductiekookplaten, wil IKEA Nederland het de consument makkelijk maken om een toekomstbestendige, duurzame keuze te maken.

Elektrificatie

Hanneke vertelt verder: “We hebben ook in 2016 al alle verlichting in de winkels vervangen voor zuinige LED-verlichting. Door daarnaast gebruik te maken van sensoren, gaan lichten pas aan en roltrappen pas draaien als iemand de ruimte binnenkomt. Klimaatinstallaties worden voorzien van efficiënte warmtepompen, waardoor er geen gasaansluiting meer nodig is. Sinds de start van deze initiatieven hebben we al 40% energiereductie bereikt.”

60.000 zonnepanelen

60.000 zonnepanelen

Duurzaamheidsambities zoals emissievrij leveren (2025) en hernieuwbare warmte en koeling (2030) zijn belangrijk om klimaatpositief te worden. Die elektrificatie vraagt ook om meer stroom. Ook daarover is nagedacht: het energieverbruik van IKEA Nederland moet in 2025 voor 100% uit groene stroom bestaan. Daarvoor is fors geïnvesteerd in zonnepanelen. Hanneke: “Onze daken liggen inmiddels vol met meer dan 60.000 zonnepanelen. Om toch nog extra panelen te kunnen plaatsen, is bij onze vestiging in Amersfoort zelfs de gevel voorzien met 400 panelen. Ook hebben we carports met zonnepanelen geplaatst bij IKEA Hengelo en IKEA Eindhoven. We onderzoeken nu ook de mogelijkheden voor carports bij onze andere vestigingen. Alles bij elkaar  wordt nu voor 40% van het elektriciteitsverbruik van IKEA Nederland uit zelfopgewekte zonne-energie gehaald.” Hanneke plaatst daarbij nog wel een kritische kanttekening: “De capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk belemmert ons in verdere implementatie van onze duurzaamheidsambities. We hopen dan ook dat de overheid en netbeheerders snel maatregelen nemen om de beschikbare capaciteit uit te breiden.”

Plasticvrije verpakkingen en emissievrij transport

Naast elektrificatie is ook gekeken naar andere onderdelen van de waardeketen. “De meeste CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door materialen. Daarom maken we zo veel mogelijk gebruik van duurzame, hernieuwbaar en gerecyclede materialen: 100% in 2030. Dit alles moet ervoor gaan zorgen dat we onze doelstelling voor 2030 gaan halen.”

5 miljoen family members

5 miljoen family members

Naast maatregelen in de eigen organisatie, stimuleert IKEA ook haar klanten tot energiebesparing. “We zijn ons heel bewust van de invloed die wij kunnen uitoefenen. In Nederland hebben we vijf miljoen IKEA family members. Als we hen kunnen inspireren en helpen om energie te besparen, maken we écht verschil. Zo verkopen we sinds 2015 uitsluitend nog LED-verlichting. Daarmee hebben we gezorgd voor 20% minder energiegebruik bij de mensen thuis. En we blijven daarop innoveren, het kan altijd beter. Inmiddels hebben we een LED-lamp op de markt die nog eens 35% duurzamer is. Dat zorgt op termijn voor nog meer energiebesparing in huishoudens. Ook zullen we vanaf januari 2024 geen gasfornuizen meer verkopen, maar alleen inductie kookplaten. Daarmee hopen we de vermindering in het gebruik van aardgas in een stroomversnelling te brengen.”


Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis