Foto van een wit, groot kantoorgebouw met een boom.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je bedrijf verduurzamen heeft veel voordelen. Voor jou én het klimaat. De makkelijkste manier om te verduurzamen is door energie te besparen. Veel bedrijven zijn al verplicht om dat te doen. En in de toekomst komen daar nieuwe regels bij. Bekijk hier de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. Of doe de Wetchecker en krijg een persoonlijk overzicht van jouw verplichtingen.

Wetchecker energiebesparing

Wil je een overzicht van de wettelijke verplichtingen die voor jouw organisatie of gebouw gelden? Doe dan de Wetchecker energiebesparing. Vanaf 1 januari 2024 gaat naar verwachting de Omgevingswet in. In de wetchecker wordt daar rekening mee gehouden. Je krijgt dus een overzicht inclusief toekomstige verplichtingen.

Energiebesparingsplicht en Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML)

Bedrijven of instellingen met locaties waarin meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) wordt gebruikt, vallen onder de energiebesparingsplicht. Je kunt invulling aan de plicht geven door alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Of door alle toepasselijke maatregelen van de Erkende maatregelenlijst energiebesparing uit te voeren. Over de energiebesparingsplicht moet je één keer in de 4 jaar rapporteren. Dit kan via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. De eerstvolgende rapportage dien je uiterlijk 1 december 2023 in te dienen via het eLoket van RVO. Daarnaast geldt er een keer in de vier jaar voor grote ondernemingen ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht.

Minimaal energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit houdt een primair fossiel energiegebruik in van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Heeft jouw kantoorgebouw geen energielabel C of beter? Dan mag je het niet meer als kantoor gebruiken. Vanaf 1 januari 2023 handhaven gemeenten en omgevingsdiensten op deze verplichting.

Energielabelverplichting

Eigenaren van een utiliteitsgebouw moeten bij de verkoop, verhuur of een nieuw gebouw een Energielabel opstellen. Het label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Dit label moet ook in de verkoop- of verhuuradvertentie getoond worden. Een energieadviseur verzorgt de gebouwopname en energielabelregistratie voor je.

Renovatiestandaard

De renovatiestandaard is een vrijwillige richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen. De richtlijn kan worden gebruikt bij renovaties van gebouwen. Maar let op: na 2030 wordt er een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen in 2050 moeten voldoen. Als je voor 2030 gaat verbouwen, houd je dan aan de renovatiestandaard. Daarmee voorkom je dat je meerdere keren moet verbouwen.

Portefeuilleaanpak voor grote gebouweigenaren

Bezit jouw organisatie meer dan 20 gebouwen in Nederland en vallen deze onder toezicht van 2 of meer omgevingsdiensten? Dan moet je jaarlijks meerdere rapporten schrijven over de energiebesparende maatregelen die je neemt, en je moet alle gebouwen tegelijk verduurzamen. Wil je meer flexibiliteit en minder administratie? Doe dan mee aan de portefeuilleaanpak: een nieuwe aanpak voor de energiebesparingsplicht. In ruil daarvoor moet je vastgoed bovenwettelijke energieprestaties leveren, uitgedrukt in Key Performance Indicators (KPI).

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis