De familie Meiland is zelf een huis aan het isoleren.

Verbeterjehuis.nl

Energie besparen en je huis verduurzamen is goed te doen, als je weet waar je op moet letten. Daar helpt Verbeterjehuis.nl je bij, met advies voor jouw situatie.

Over Verbeterjehuis.nl

Goede isolatie en ventilatie is de basis voor een energiezuinige, duurzame, gezonde en comfortabele woning. Met zonnepanelen, een (hybride) warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, een zonneboiler en een douche met warmteterugwinning zet je de volgende stappen.

Verbeterjehuis.nl geeft per energiemaatregel oriënterende informatie en helpt je met een Verbetercheck om snel en gemakkelijk te zien welke energiemaatregelen passen bij jouw situatie, wat ze opbrengen en wat de maatregelen kosten. Met de Energiesubsidiewijzer ontdek je of je subsidie kunt krijgen voor energiebesparende aanpassingen in je huis. Op Vind een bedrijf kun je een bedrijf zoeken dat de maatregel voor je kan uitvoeren. Ook is er een overzicht van Aanbieders van leningen.

Hoe werkt Verbeterjehuis.nl?

Je vult een paar eenvoudige vragen over je woning (zoals het woningtype en het bouwjaar) in. Op basis van deze gegevens geeft Verbeterjehuis aan welke energiebesparende maatregelen jij nog kunt treffen voor een energiezuinige en aardgasvrije woning.

Verbeterjehuis berekent voor jou de kosten en besparingen van je verbeteringen. Hoe deze indicatie van kosten en besparingen tot stand is gekomen, lees je in de Toelichting berekeningen.

Waarom Verbeterjehuis.nl?

Verbeterjehuis.nl komt voort uit afspraken in het Klimaatakkoord van juni 2019. Het Klimaatakkoord bestaat uit maatregelen en afspraken met als doel om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met de helft te verminderen in 2030 (ten opzichte van 1990).

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat het er voor huiseigenaren één overzichtelijke plek moet zijn waar zij advies kunnen krijgen over energiebesparende maatregelen en de besparing, kosten, financiering en uitvoering van die maatregelen. Daaruit is Verbeterjehuis.nl ontstaan.

Door informatie en advies over energiebesparende maatregelen in huis op één plek samen te brengen, moet het voor huizeneigenaren makkelijker worden duurzame stappen in huis te zetten. 

Na het Klimaatakkoord werd in april 2022 het Nationaal Isolatieprogramma gepresenteerd. Met dit programma wil het kabinet isoleren versnellen. Het doel is om voor 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren, met focus op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G). Huurders en woningeigenaren krijgen hierbij extra ondersteuning en worden geholpen met subsidies en gunstige leningen.

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis