Foto van twee OV-fietsen die aan de reling van een brug staan geparkeerd.

Reizen in 2030: zo gaat dat eruit zien

De overheid wil ervoor zorgen dat we in Nederland duurzaam van A naar B reizen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het klimaatakkoord. Het doel? In 2050 stoot het Nederlands verkeer en alle transport geen schadelijke uitlaatgassen en CO2 meer uit. Je leest hier waar we in 2030 staan.

Reizen met het openbaar vervoer

Kies je ervoor om met het OV te reizen, dan zijn in 2030 alle OV-bussen volledig emissieloos. De treinverbindingen zijn verbeterd, ook internationaal. Zo wordt het makkelijker om ook voor langere afstanden de trein te nemen. En is de trein voor het reizen binnen Europa een goed alternatief voor het vliegtuig. Deelauto’s, deelfietsen en taxidiensten zijn ook doorontwikkeld. En zijn zo een goede aanvulling op het OV-netwerk.

Reizen met de fiets

De fiets is onmisbaar in Nederland en in de toekomst fietsen we nóg meer met z’n allen. En dat is goed voor het klimaat, want fietsen draagt bij aan CO2-reductie, schone lucht en minder geluidsoverlast. Om de fiets te pakken nog aantrekkelijker en makkelijker te maken, komen er steeds meer zero-emmissie-zones in steden. In die zones krijgen voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang. Ook hebben we in 2030 geïnvesteerd in goede fietsvoorzieningen. Denk aan stallingen bij stations en het aanleggen van doorfietsroutes. Zo stapt iedereen met plezier de fiets op.

Reizen met de auto

De personenauto zonder uitstoot wordt al vóór 2030 normaal. Dit doen we door tot 2025 subsidies te verlenen aan mensen die een nieuwe elektrische auto willen kopen en tot 2030 subsidies te verlenen aan mensen die een gebruikte elektrische auto willen kopen. Vanaf 2030 wil de overheid dat er alleen nog elektrische personenauto’s nieuw te koop zijn. Om al die elektrische auto’s goed op te kunnen laden, zijn er in 2030 ongeveer 1,8 miljoen laadpunten beschikbaar. In 2050 rijden er alleen nog maar emissievrije auto’s op de weg.

Reizen met het vliegtuig

In 2070 moet de luchtvaart klimaatneutraal zijn. Dit doen we in stappen, waarvan we de eerste in 2030 bereiken. Dan is de CO2-uitstoot teruggebracht naar het niveau van 2005. De grondoperatie (bijvoorbeeld het vervoer van bagage, passagiers en vracht op de grond) is in 2030 klimaatneutraal. En in 2050 is de hele binnenlandse luchtvaart klimaatneutraal. 

Nederland zet bij Europese en wereldwijde afspraken in op hogere klimaatdoelen voor de luchtvaart. Want in 2030 willen we horen bij de internationaal best presterende landen op het gebied van hybride en elektrisch vliegen. 

Hernieuwbare brandstoffen

Hernieuwbare brandstoffen zijn milieuvriendelijker en maken Nederland minder afhankelijk van de landen die olie en gas produceren. Ook heeft Nederland dan minder last van de hoge prijzen van fossiele brandstoffen. Voorbeelden van hernieuwbare brandstoffen zijn biobrandstoffen, groen gas en elektrisch rijden. In 2030 maken we daar meer gebruik van met z’n allen. Dat wordt ook makkelijker, want de overheid stimuleert het gebruik van deze brandstoffen met subsidie.

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis