Man staat voor zijn schuur een is op een kleine werktafel aan het klussen.

Nederland circulair in 2050: zo gaat dat eruit zien

De overheid wil ervoor zorgen dat de economie in Nederland circulair wordt. Dat betekent dat er bijna geen afval bestaat en dat grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Om dat te bereiken moeten we anders omgaan met spullen en grondstoffen. Je leest hier hoe.

De producten in de winkels

In 2050 gaan onze nieuwe spullen lang mee, omdat ze gemaakt zijn van duurzame grondstoffen en voldoen aan scherpere eisen. Gaat er toch iets kapot, dan is het heel normaal om ze te repareren of op te knappen. We gooien in ieder geval niet zomaar iets weg. Aan het einde van de levensduur van een product, wordt het ingezameld voor recycling of hergebruik. En die inzameling is verbeterd, zodat we materialen echt weer opnieuw kunnen gebruiken. Ook worden er dan gevaarlijke stoffen en materialen uitgehaald en zorgvuldig verwerkt. We kopen ook meer tweedehands en delen graag onze spullen, zoals gereedschap of de auto.

De manier waarop we bouwen

Bij het bouwen van huizen en gebouwen worden veel materialen gebruikt. Als we slim met die materialen omgaan, hoeven we minder materialen onnodig af te breken en verminderen we onze CO2-uitstoot. In 2050 bouwen we daarom circulair. We ontwerpen bouwwerken zo dat de levensduur verlengd wordt en we onderhouden bouwwerken zodat ze langer meegaan. We bouwen ook adaptief, dat betekent dat het bouwwerk aanpasbaar is op de behoefte van de gebruiker. Vrijkomende onderdelen hergebruiken we, en waar dat niet lukt, recyclen we het met zorg. Ook worden er alternatieve materialen met minder milieu-impact ontwikkeld en gebruikt.

De manier waarop we produceren

In Nederland hebben we een grote maakindustrie. De maakindustrie verwerkt grondstoffen en materialen tot halffabricaten en producten. Die industrie wordt in 2025 circulair, waardoor we werkgelegenheid behouden. Ook de producten en productieprocessen dragen bij aan een lagere voetafdruk en een vermindering van broeikasgassen zodat we voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Door deze ontwikkelingen is onze maakindustrie in 2050 in staat om te concurreren op de wereldmarkt. Hierdoor is onze maakindustrie in 2050 nog steeds belangrijk voor onze economie en de brede welvaart van Nederland.

Hoe we met kunststoffen omgaan

Plastics zijn niet of slecht afbreekbaar. Hierdoor hopen ze zich op en komen ze in de natuur terecht. Denk maar aan al het plastic in de oceaan. In 2050 wordt er daarom veel minder plastic gebruikt. Ook maken we plastic niet meer van fossiele grondstoffen, want die zijn slecht voor het klimaat. We maken plastic voornamelijk van gerecyclede of natuurlijke grondstoffen. Het bewust toevoegen van microplastics aan producten bestaat daarbij niet meer, net als onnodig materiaalgebruik.

Deze veranderingen gaan we allemaal merken. In winkels liggen producten die anders gemaakt of verpakt zijn. Maar vooral de producenten die plastic gebruiken, zullen de verandering moeten gaan maken. De overheid zal nieuwe regels en wetten opstellen. En om de verandering makkelijker te maken, zal de overheid verschillende sectoren ondersteunen. Met onderzoek, financiering en kennisdeling.

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis