Man rijdt in een truck door een kas en verplaatst trays met plantjes.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Om zuiniger met grondstoffen om te gaan, is er wet- en regelgeving op het gebied van kunststoffen, circulaire economie en afval. Het is belangrijk om te weten wat in jouw situatie geldt. Bekijk hier de de belangrijkste wet- en regelgeving.

Meteen een persoonlijk overzicht

Het kan best een zoektocht zijn om uit te zoeken aan welke wetten en regels je moet voldoen. Het Ondernemersplein van KVK biedt een uitgebreid overzicht van belangrijke regels voor jouw sector.

Afvalregelgeving

In Nederland zijn er regels over hoe je omgaat met afval en hoe je afval en secundaire materialen weer toe kunt passen als grondstof. Op die manier gaan we het meest duurzaam met afval om. Er is bijvoorbeeld regelgeving voor afval scheiden, inzamelen, vervoeren en storten. Ook zijn er extra regels of juist uitzonderingen voor sommige afvalstoffen, zoals elektrische apparaten en groenafval. Op Afvalcirculair.nl vind je alle regelgeving.

Ecodesign richtlijnen

Via de Europese richtlijn Ecodesign kan de Europese Commissie eisen stellen aan het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten. Ecodesign zorgt voor minder energieverbruik, maar gaat ook over ontwerpen met minder grondstoffen en rekening houden met repareerbaarheid. In 2021 zijn nieuwe richtlijnen gepubliceerd, en zijn er regels voor fabrikanten van energie-gerelateerde producten zoals koelkasten, wasmachines, tv’s en verlichting. De richtlijnen per productgroep kun je vinden op Afvalcirculair.nl.

Regels over wegwerpplastic

Plastic zwerfafval neemt jaarlijks toe en is schadelijk voor het milieu. De overheid wil wegwerpplastic verminderen. En meer plastic inzamelen en recyclen. Daarom gelden regels voor producten van wegwerpplastic. Zo geldt er een verbod op bepaalde wegwerpplastic producten. En is een logo verplicht op bepaalde plastic producten. Op de website van de rijksoverheid vind je alle regels over wegwerpplastic.

UPV Textiel

De productie van textiel heeft een grote impact op mens en milieu. Vooral door het winnen van grondstoffen en door de productie. Daarom werkt de overheid samen met de sector om in 2035 de ecologische voetafdruk van textiel te halveren. Vanaf 1 juli 2023 geldt de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). UPV betekent dat de producent van kleding verantwoordelijk is voor de complete levenscyclus van diens producten. Ben je een importeur, fabrikant of buitenlandse aanbieder van kleding en/of huishoudtextiel? Dan moet je het afvalbeheer van deze producten organiseren en betalen.

Energiebesparingsplicht en Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML)

Bedrijven of instellingen met locaties waarin meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) wordt gebruikt, vallen onder de energiebesparingsplicht. Je kunt invulling aan de plicht geven door alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Of door alle toepasselijke maatregelen van de Erkende maatregelenlijst energiebesparing uit te voeren.      Over de energiebesparingsplicht moet je één keer in de 4 jaar rapporteren. Dit kan via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. De eerstvolgende rapportage dien je uiterlijk 1 december 2023 in te dienen via het eLoket van RVO. Daarnaast geldt er een keer in de vier jaar voor grote ondernemingen ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht.

Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis