WonenInitiatieven
Leestijd: 3 minuten

Warmtecamera haalt bewoners over om te isoleren

Tuin- en Oostdorp is een rustieke buurt in het pittoreske Bergen. Er is weinig verkeer, de wijk heeft prachtige natuur en het is er fijn wonen. Er is alleen één nadeel: Om de hele buurt te betrekken in de energietransitie moeten alle huizen goed geïsoleerd zijn. HOE krijg je dat als bewonersvereniging voor elkaar? De oplossing is even verrassend als praktisch. Met een warmtecamera!

Warmtecamera haalt bewoners over om te isoleren

Werkgroep Energietransitie

Eén van de initiatiefnemers van de bewonersvereniging Tuin- en Oostdorp is Annet Stomph en met haar spreken we over de unieke aanpak om de energietransitie in de buurt in gang te zetten. 

“We waren zelf bezig met nadenken over de isoleren. Om het onderwerp te bespreken en de discussie op gang te krijgen, hebben we het voorjaar 2023 op de agenda van de ledenvergadering gezet. Ook om te kijken of er animo was om er gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Hierbij sloot ook een energiecoach aan. Ter plekke is de werkgroep Energietransitie opgericht. Als bewonersvereniging en werkgroep sturen we erop om uiteindelijk met de hele wijk van het gas af te gaan.”

De start

Het eerste wat aangepakt moest worden, waren de huizen zelf. Veel huizen zijn oud en slecht geïsoleerd. Dat maakte het onmogelijk nu al stappen te zetten naar duurzame energieoplossingen.

“Daar liepen we meteen al tegen een uitdaging aan” vertelt Annet. “Met de sterk gestegen energieprijzen wilde iedereen wel isoleren. Een aantal leden was zelf ook al bezig met energiebesparende maatregelen. Maar het was niet voor iedereen haalbaar. Ook vermoedden we dat veel mensen zelf het wiel aan het uitvinden waren en vastliep”.

De warmtecamera

De vereniging heeft in oktober subsidie van de Landelijke Stichting Actieve Bewoners gekregen. Daarmee werd onder andere een infraroodscanner aangeschaft om de bewoners in de wijk enthousiast te maken. Volgens Annet was dit een gouden greep:

“Inderdaad, de warmtecamera heeft bij veel bewoners de ogen geopend. Zo’n camera maakt voor de mensen zichtbaar waar de koudebruggen en de warmtelekken zitten. Dus die plekken die geïsoleerd moeten worden. In korte tijd hebben we nu al vijftig huizen gescand en is het voor die bewoners duidelijk geworden waar aan gewerkt moet worden. Of mensen ook daadwerkelijk gaan isoleren, hangt meer van een volgende stap af: een keukentafelgesprek met een bouwkundige die individueel advies gaat geven op basis van het inzicht dat hij inmiddels heeft gekregen van de inspectie van een vijftal modelwoningen.”

Mussen, gierzwaluwen en vleermuizen

Ook over de volgende stappen wordt al nagedacht. In de werkgroep zit ecoloog Marjolein Themmen. Samen met de gemeente onderzoekt zij de aanwezigheid van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Als dat in beeld is, kijkt de vereniging wat er nodig is voor ze zich op spouwmuurisolatie kunnen richten. Er zullen sowieso nestkasten nodig zijn. Annet: “Er is een workshop geweest om ze zelf te maken, maar de meeste nestkasten zijn gemaakt door GGZ Heiloo. Zo bieden we onze vliegende medebewoners extra ruimte en verdringen we ze niet met onze isolatiemaatregelen.”

Milieufederatie en gemeente

Annet geeft aan dat het fijn is dat de gemeente en Natuur- en Milieufederatie NH ondersteuning bieden en meedenken:  ‘Zo’n project moet je niet op een eiland doen. Door samen te werken hebben we toegang tot meer kennis, lopen de lijnen kort en worden deuren geopend naar subsidiemogelijkheden. Voor inwoners, die straks geld gaan investeren, is het ook een geruststellende gedachte dat de gemeente hierbij betrokken is. Als bewonersvereniging zijn we best wel een beetje trots dat we samen kunnen optrekken richting de energietransitie. Er moet nog veel gebeuren, maar tot nu toe is dat al aardig gelukt.’

Meer over de kansen van de energietransitie

De energietransitie biedt kansen voor iedereen, voor bedrijven, buurten en bewoners. Meer weten? Bekijk dan de campagne 'Van Hoe Naar Zo'. Dit artikel is onderdeel van die campagne. 


Zo kun jij aan de slag

Icoon van een kantoorgebouw
Bedrijven en organisaties

Hoe kan ik energie besparen in mijn kantoor of gebouw? Welke stappen kan ik zetten om circulair te ondernemen? En hoe verduurzaam ik mijn zakelijk vervoer?

Alles voor bedrijven en organisaties
Icoon van een huis
Thuis

Hoe kan ik mijn afval verminderen? Hoe werkt overstappen op elektrisch rijden? Hoe kan ik thuis energie besparen? En hoe kook ik vaker vegetarisch?

Alles voor thuis