Opwarming van de aarde? Het vriest toch gewoon?

Opwarming van de aarde? Het vriest toch gewoon?

Veel Nederlanders willen iets doen voor het klimaat. Toch bestaan er nog veel misverstanden rondom klimaatverandering. Daardoor onderschatten we de maatregelen die nodig zijn, hoe snel we die moeten nemen en de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur. Op deze pagina leggen we daarom uit hoe het zit met het misverstand over de opwarming van de aarde.

In het kort

Het klimaat is niet hetzelfde als het weer. Weersomstandigheden wisselen per dag. Daar kunnen koude en warme periodes tussen zitten. Het klimaat wordt meestal gemeten over een periode van 30 jaar. In deze langjarige gemiddelden zien we opwarming, drogere zomers en extremer weer. Extremer weer leidt bijvoorbeeld tot meer of heftigere droogtes, overstromingen en stormen.

Hoeveel is de aarde al opgewarmd?

De aarde is al zo’n 1,1 graad opgewarmd sinds de 19e eeuw. De jaren 2011-2020 waren 1,09 graden warmer dan 1850-1900. De verwachte stijging is dat met huidig beleid de totale opwarming op zo’n 2,7 graden uitkomt. Deze cijfers zijn gebaseerd op internationaal klimaatonderzoek (Engels).

De oorzaak van de opwarming

De opwarming van de aarde ontstaat door de uitstoot van broeikasgassen, die met name vrijkomen bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Ook door veranderingen in landbedekking komt CO2 in de atmosfeer. Denk aan ontbossing. 

Door de stijgende concentratie van zulke broeikasgassen neemt de temperatuur op aarde toe. Meer dan 99% van de wetenschappers is het erover eens dat de toenemende hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer worden veroorzaakt door de mens. En dat door menselijk handelen de temperaturen op land, zee en lucht zijn gestegen.

De gevolgen van de opwarming

Door klimaatverandering krijgen we te maken met meer extreem weer. Zoals hittegolven en droogtes, maar ook zeespiegelstijging, overstromingen en stormen. Hierdoor komen mens én natuur in de problemen. Meer informatie over de gevolgen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Hoe kunnen we opwarming stoppen?

Om verdere opwarming te voorkomen moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag. Dat kan op veel manieren. En met name door zuinig om te gaan met energie en over te stappen op hernieuwbare energie. Thuis kun je je broeikasgasuitstoot verminderen door onder andere je huis goed te isoleren, minder vlees te eten en niet te vliegen. 

Om de broeikasgasuitstoot in sectoren omlaag te brengen, voert de overheid in Nederland klimaatbeleid. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk hoe anderen het aanpakken