De meest vervuilende landen doen niets tegen klimaatverandering

De meest vervuilende landen doen niets tegen klimaatverandering

Veel Nederlanders willen iets doen voor het klimaat. Toch bestaan er nog veel misverstanden rondom klimaatverandering. Daardoor onderschatten we de maatregelen die nodig zijn, hoe snel we die moeten nemen en de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur. Op deze pagina leggen we daarom uit hoe het zit met het misverstand over de meest vervuilende landen.

In het kort

Aan het Parijs-akkoord doen bijna alle landen mee. Het verminderen van CO2-uitstoot gebeurt in de hele wereld. Nederland is een klein land, maar onze negatieve impact op het klimaat is groot. Als iedereen op aarde zou leven zoals in Nederland, zouden 3,6 aardes nodig zijn. Onze CO2-voetafdruk is 2x groter dan het wereldgemiddelde.

Wat zijn de afspraken van het Parijs-akkoord?

Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃. Volgens internationaal klimaatonderzoek (Engels) lijken bij deze temperatuurstijging de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar.

Waarom is de CO2-voetafdruk van Nederlanders zo groot?

Nederland is een ontwikkeld en rijk land. Er is bijvoorbeeld veel verkeer en industrie. Ook consumeren we veel. We kopen bijvoorbeeld vrij veel spullen, rijden auto, eten vlees en gaan op vliegvakanties. Dat telt allemaal op voor je CO2-voetafdruk. Wat jouw persoonlijke CO2-voetafdruk is, kun je meten op de website van Milieu Centraal.

Hoe zorgen we ervoor dat we de afspraken halen?

Om de afspraken van het Parijs-akkoord te halen, voert de overheid klimaatbeleid. Op 26 april 2023 heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Met dit pakket maakt Nederland in één keer de benodigde inhaalslag, wordt de opgave en rekening zo eerlijk mogelijk verdeeld en de groene economie van de toekomst versterkt. Van alle sectoren wordt een extra bijdrage gevraagd. De maatregelen zorgen voor een extra uitstootvermindering van circa 22 megaton, waarmee de doelstelling van 55%-60% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 naar verwachting gehaald wordt. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.


Bekijk hoe anderen het aanpakken