Man zet een deelfiets terug op de verzamelplek van deelfietsen.

Zet in op deelvervoer

Deelvervoer bespaart kosten, draagt bij aan minder files en minder uitstoot én is goed voor je imago als aantrekkelijke en duurzame werkgever. Met slimme maatregelen stimuleer je deelvervoer.

Aan de slag

Aan de slag met deelmobiliteit? Breng eerst de mobiliteitsbehoeften en het reisgedrag van je medewerkers in kaart. Zo bepaal je of deelmobiliteit voor jouw onderneming interessant is, en zo ja, welke soort je kunt inzetten voor welke groep. Kies ook de juiste mix van deelmobiliteit: elektrische deelfietsen en -scooters zijn vooral interessant voor korte ritten, deelauto’s zijn handig voor langere ritten of moeilijk bereikbare plekken. Bepaal hoe je omgaat met beheer, onderhoud en rittenregistratie. Hou je alles in eigen hand, of besteed je liever uit? Als je alles in kaart hebt gebracht, deel je je analyse met marktpartijen en vraag je hen met een voorstel te komen. Tot slot selecteer je een partij en start je een pilot. Sta in deze fase ook nadrukkelijk stil bij de communicatie met gebruikers. Na afloop van de pilot is het tijd om te evalueren, waar nodig bij te sturen en op te schalen.

Wat het oplevert

Kijk niet alleen naar het verschil tussen de kilometerkosten van de reiskostenvergoeding ten opzichte van die van de deeloplossing. Je kunt namelijk ook op andere zaken besparen, zoals parkeerkosten. Overige baten zijn soms lastiger in euro’s te vertalen, maar kunnen wel bijdragen aan het halen van je organisatiedoelstellingen. Denk aan besparing van CO2-uitstoot, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, meer flexibiliteit en faciliteren van mobiliteit voor medewerkers zonder eigen auto.

Extra tip

Als medewerkers op eigen initiatief carpoolen, mag je als werkgever zowel de chauffeur als meerijdende collega’s onbelast een vergoeding geven van €0,23 euro per km. Afspraken die medewerkers onderling maken, bijvoorbeeld over de verdeling van de reiskosten, hebben geen gevolgen voor jou als werkgever. De medewerker die rijdt krijgt geen extra vergoeding voor eventuele omrijkilometers.

Meer over de voordelen van delen vind je op www.zowerkthet.nl.


Meer tips voor bedrijven en organisaties

Bekijk alle tips
Reizen en vervoeren

Kies voor een groener parkeerbeleid

Uit onderzoek blijkt dat 95% van de werkgevers gratis parkeerplaatsen aanbiedt. Met duurzame (en kostenbesparende) keuzes kun je ervoor zorgen dat er minder parkeerplekken nodig zijn. En zo de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer verlagen.

Meer info
Reizen en vervoeren

Stimuleer fietsgebruik

Fietsen naar het werk heeft positieve effecten voor werkgevers, werknemers, het milieu én de gehele samenleving. En nu de kilometervergoeding omhoog is gegaan naar €0,23 per km, wordt fietsen naar het werk nóg aantrekkelijker.

Meer info
Reizen en vervoeren

Stimuleer ov-gebruik

Vaker de bus, tram, trein en/of metro nemen is vergeleken met de auto milieuvriendelijker en waarschijnlijk goedkoper. Zeker bij stijgende brandstofprijzen. Met slimme maatregelen kun je het voor medewerkers extra aantrekkelijk maken voor het ov te kiezen.

Meer info

Andere uitgelichte tips

Stimuleer fietsgebruik

Fietsen naar het werk heeft positieve effecten voor werkgevers, werknemers, het milieu én de gehele samenleving. En nu de kilometervergoeding omhoog is gegaan naar €0,23 per km, wordt fietsen naar het werk nóg aantrekkelijker.

Meer info

Stimuleer ov-gebruik

Vaker de bus, tram, trein en/of metro nemen is vergeleken met de auto milieuvriendelijker en waarschijnlijk goedkoper. Zeker bij stijgende brandstofprijzen. Met slimme maatregelen kun je het voor medewerkers extra aantrekkelijk maken voor het ov te kiezen.

Meer info

Maak thuiswerken aantrekkelijk

Als je thuiswerkt heb je minder reistijd. Biedt jouw werk de mogelijkheid om (deels) thuis te werken? Dan kan dit een effectieve maatregel zijn om tijd en geld te besparen en tegelijkertijd CO2-uitstoot te verminderen.

Meer info