Wat doet de overheid

Elke dag ‘warme truiendag’ op kantoor: update 15% gasbesparing

Elke dag ‘warme truiendag’ op kantoor: update 15% gasbesparing

In de week van kerst en oud en nieuw zijn 15 panden gesloten en is de temperatuur verlaagd om energie te besparen. Marcia van Dooren, directeur Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) bij de Belastingdienst, Jelle-Eric de Vries, duurzaamheidsadviseur van het Rijksvastgoedbedrijf, en Marielle van der Beek, duurzaamheidscoördinator bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vertellen over wat deze actie heeft opgeleverd.

Alkmaar is Europese voorbeeldstad in verduurzaming

Alkmaar is Europese voorbeeldstad in verduurzaming

De gemeente Alkmaar is samen met de Portugese stad Évora een voorbeeldstad waarin duurzame oplossingen voor een groenere en slimmere leefomgeving worden toegepast. Het project POCITYF helpt de gemeente de duurzame ambities waar te maken.

Website Steffie maakt de energietransitie begrijpelijk

Website Steffie maakt de energietransitie begrijpelijk

Wat is er aan de hand met energie in Nederland? En waarom is de energierekening zo hoog? Steffie legt uit wat er met energie gaat gebeuren. En hoe je met kleine makkelijke veranderingen energie kan besparen. Als je alle tips hebt bekeken, kun je in een huis oefenen en op zoek naar de mogelijkheden om energie te besparen. De provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met de Woonbond, de belangenvereniging van huurders, deze module ontwikkeld om de energietransitie voor iedereen begrijpelijk te maken.

De verduurzaming van 50 miljoen bakjes koffie

De verduurzaming van 50 miljoen bakjes koffie

Koffie verbindt, zowel op leuke momenten als in crisissituaties. Op het werk zijn de praatjes bij het koffieapparaat waardevolle contactmomenten. Ongemerkt wordt er heel wat koffie gedronken. Alleen al bij het Rijk, voordat corona uitbrak, ruim 50 miljoen bekertjes per jaar. Hoe duurzaam is die koffie eigenlijk? En kun jij iets doen om je impact op het milieu kleiner te maken?

Structureel 15% minder gasverbruik in de Metropoolregio Amsterdam

Structureel 15% minder gasverbruik in de Metropoolregio Amsterdam

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd Marc van Gemert betrokken bij het Actienetwerk 15% GasTerug, een gezamenlijk initiatief van Metropoolregio Amsterdam (MRA), Amsterdam Economic Board, Green Business Club, Platform 02025 en gemeente Amsterdam. Het doel? Vóór 1 januari 2023 in de MRA-regio structureel 15% gasverbruik verminderen met behulp van eenvoudige energiebesparingsmaatregelen.

Het Rijk wil 15% minder gas verbruiken

Het Rijk wil 15% minder gas verbruiken

Steeds meer Nederlanders besparen energie. Natuurlijk zet ook de Rijksoverheid de knop om. Met als doel om 15% minder gas te gebruiken dan in de afgelopen 5 jaar. Daarom is de verwarming in de kantoren van het Rijk structureel twee graden omlaaggegaan. Hiermee verwacht de overheid 850.000 m3 gas te besparen. Deze besparing is gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van ruim 700 gezinnen.

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Paleis Noordeinde is een van de eerste rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf dat energie zal opwekken voor eigen gebruik. Besloten is namelijk dat Paleis Noordeinde in totaal 191 zonnepanelen op haar daken krijgt. En dat is goed voor maximaal 23,1 ton CO2-reductie. Daarmee levert het monument een positieve bijdrage aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid.

Minder verspilling en meer duurzaamheid in de keukens van de Rijksoverheid

Minder verspilling en meer duurzaamheid in de keukens van de Rijksoverheid

De een mist een plakje zalm als dit niet op het buffet ligt. De ander vindt zalm juist niet duurzaam en wat hem betreft hoort het dus niet op het buffet thuis. Duurzaamheid binnen de inkoopcategorie Consumptieve Dienstverlening is niet alleen een onderwerp waar de opdrachtgevende rijksorganisaties en inkopers van catering zich mee bezighouden. Ook bezoekers van de bedrijfsrestaurants maken hun wensen kenbaar.

EZK en LNV zetten in op structureel minder zakelijke vliegreizen

EZK en LNV zetten in op structureel minder zakelijke vliegreizen

Vliegreizen hebben een enorme impact op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Tegelijk is er door de coronacrisis veel minder gevlogen en kregen buitenlandse dienstreizen veelal een digitaal alternatief. Om een deel van deze CO2 reductie structureel vast te houden, streven EZK en LNV naar structureel 25% minder CO2-uitstoot voor het zakelijk vliegverkeer. De Co2hecklist Vliegreizen helpt medewerkers duurzamere keuzes te maken.

Ministeries stijgen op de CO₂-Prestatieladder

Ministeries stijgen op de CO₂-Prestatieladder

In oktober haalden de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het certificaat voor de CO₂-Prestatieladder op trede 3. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ging hen al voor en staat op trede vijf. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kijkt uit naar een trede-3-certificering begin 2022 én bereidt trede 4 al voor.

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Tot de koplopers behoren op het gebied van duurzaamheid binnen Europa. Dat is het doel van de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR). Wij spraken met Lucien Claassen, categoriemanager IWR, over duurzaamheid bij de inkoop van ICT-middelen. “Daag de markt uit en laat marktpartijen meedenken over hoe ze jouw probleem van duurzame inkoop gaan oplossen.”

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

In januari 2021 verscheen het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. Dit is de aanpak vanuit zeven departementen binnen het Rijk, waarmee zij de gezamenlijke inkoopkracht van de Nederlandse overheden (zo’n 85 miljard euro per jaar) beter willen gaan inzetten voor duurzame, circulaire en sociale doelen. Roald Lapperre (directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenW) en Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK) vertellen ons over hun gezamenlijke drijfveren én verantwoordelijkheid op dit thema.

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

Om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen, moeten we volop inzetten op duurzaamheid, circulaire economie en de energietransitie. Sandor Gaastra staat als directeur-generaal Klimaat en Energie op de barricades voor een nieuwe manier van denken. “Het is de kunst om de grenzen van onze planeet ín je economische systeem te integreren.”

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

Rijkswaterstaat (RWS) werkt al meer dan 200 jaar aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Bijvoorbeeld door het beheren en ontwikkelen onze (vaar)wegen, maar de laatste jaren ook door actief in te zetten op duurzaamheid en circulariteit. Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat staat aan het roer van die transitie. “Duurzaam denken en doen is noodzakelijk om een land toekomstzekerheid te geven.”

Hoe er duurzaam wordt gereisd, gewerkt en vergaderd bij het Rijk

Hoe er duurzaam wordt gereisd, gewerkt en vergaderd bij het Rijk

Door innovatie te combineren met duurzaam inkopen, weet de inkoopcategorie Vervoer en Verblijf veel te bereiken op het gebied van duurzaamheid. Wij spraken met Maurice Boiloie, categoriemanager Vervoer en Verblijf, over de nieuwste ontwikkelingen. “We kunnen van alles faciliteren, maar uiteindelijk valt of staat verduurzaming bij het gedrag van de eindgebruiker.”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

Een van de mooie manieren waarop de Rijksoverheid momenteel bijdraagt aan de energietransitie, is door hergebruik van lithiumbatterijen uit laptops. Ons gebruik van primaire grondstoffen moet in 2030 met 50 procent gedaald zijn, ten opzichte van 2016, en in 2050 moet het grondstofgebruik volledig circulair zijn. Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zorgen samen met de andere inkoopcategorieteams dat de rijksoverheid haar doelen kan realiseren. Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, en Tom Bergisch, CEO bij Circular Energy Rentals, vertellen over het afvalbeleid van de rijksoverheid en over de duurzame innovatie met lithiumbatterijen.

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

Nederland moet verduurzamen. Als we de klimaatdoelen van 2030 willen halen dan moet het energieverbruik in ieder huishouden omlaag, en wat er verbruikt wordt, moet groen zijn. Dit geldt ook voor het grootste huishouden in Nederland: het Rijk. De Rijksoverheid werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Belangrijk onderdeel hiervan is de inkoop van duurzame energie. Categoriemanager Energie Nora Nikolic legt uit hoe het Rijk via inkoop van energie bijdraagt aan dit doel.