Structureel 15% minder gasverbruik in de Metropoolregio Amsterdam

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd Marc van Gemert betrokken bij het Actienetwerk 15% GasTerug, een gezamenlijk initiatief van Metropoolregio Amsterdam (MRA), Amsterdam Economic Board, Green Business Club, Platform 02025 en gemeente Amsterdam. Het doel? Vóór 1 januari 2023 in de MRA-regio structureel 15% gasverbruik verminderen met behulp van eenvoudige energiebesparingsmaatregelen.

Structureel 15% minder gasverbruik in de Metropoolregio Amsterdam
“Als ieder Europees land 15% minder gas verbruikt zijn we niet meer afhankelijk van Russisch gas”, aldus Diederik Samsom op de eerste netwerkbijeenkomst in maart dit jaar.

MKB stimuleren om energie te besparen

Iedereen voelt de energiecrisis in de portemonnee. Maar de duizenden MKB’ers, zoals familiebedrijven, de plaatselijke bakker, snackbar en de eenpitters dreigen de dupe te worden en vallen tussen wal en schip. Zij krijgen nu nog weinig tot geen compensatie en hulp van de overheid terwijl de nood met Covid-19, personeelstekorten en inflatie hoog is. Daarom heeft het kabinet een nieuwe regeling in het leven geroepen om energie-intensieve mkb-ondernemers te steunen bij sterke kostenstijgingen: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Eenpitters die kleinverbruiker zijn, kunnen ook gebruik maken van de regeling voor huishoudens. Ook wordt gewerkt aan verschillende overbruggingsmaatregelen tussen nu en de openstelling van de TEK-regeling. Uiteindelijk zijn ondernemers het meest geholpen wanneer ze structureel minder energie gebruiken. Daarom is deze groep één van de focusgroepen van Het Actienetwerk 15% GasTerug. “Zo hebben we laatst een pilot gedraaid waarbij de ‘fixers’ van Jungle en Klimaatroute alle ondernemers en inwoners in de Dapperbuurt in Amsterdam hebben geholpen met energiebesparende maatregelen. 75% van de ondernemers hebben hierna de eerste kleine maatregelen uitgevoerd. Dit willen we nu opschalen in hopelijk de gemeenten Wijdemeren, Almere en Zaanstad”, vertelt Marc van Gemert.

FIXbrigade

De behoefte aan praktische hulp is groot. Vooral bij bewoners die al in armoede leven. De FIXbrigade van Jungle helpt met eenvoudige energiebesparende maatregelen. Dit Amsterdams initiatief is - mede op initiatief van Vattenfall en andere partners - nu uitgegroeid tot een landelijke organisatie: FIXbrigade Nederland. Ze zoeken – net als iedere branche – nog ‘fixers’ die willen helpen. Mocht je dit lezen en interesse hebben, neem dan contact op met "FIXbrigade Nederland".

Je verbindt geen organisaties of bedrijven aan elkaar, je verbindt mensen aan elkaar.

De Zuidas doet het licht uit

Ook grote kantoren en bedrijven zijn de dupe van de energiecrisis en tegelijkertijd valt daar ook veel te besparen. Daarom werd eerder dit jaar het succesvolle initiatief ‘De Zuidas doet het licht uit’ geïnitieerd door de GreenBusiness Club, waarbij alle bedrijven op de Zuidas werden opgeroepen ‘s nachts het licht uit te doen. Andere kantoorgebieden volgen nu dit voorbeeld.

Op de bedrijventerreinen wordt vooral ingezet op koelsystemen. Als je bedenkt dat de Metropool regio Amsterdam alleen al 280 bedrijventerreinen kent, dan besef je ook hoeveel er nog bespaard kan worden. Deze en andere initiatieven zijn transparant, deelbaar en te benutten door anderen. Dit is een klein voorbeeld van een kleine maatregel met een grote impact en daar willen we er meer van! Het project is aangesloten bij de energiebespaarcoalitie; een netwerk van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen. De energiebespaarcoalitie richt zich op iedereen die in staat is om invloed uit te oefenen om daadwerkelijk zelf het energieverbruik in gebouwen te verminderen.

Goed voorbeeld doet volgen

Volgens Marc vraagt de huidige tijd vooral om meer solidariteit naar elkaar toe, een steentje willen bijdragen en meer dan ooit: samenwerken met elkaar. “Er is wat mij betreft maar één grote opgave en dat is deze transitie naar de verduurzaming van onze samenleving. En dat zullen we toch echt met zijn allen moeten doen.”

Ook jezelf, je bedrijf of een ander helpen de knop om te zetten?

We moeten samen aan de slag om minder gas en energie te gebruiken. Kijk hoe jij kunt bijdragen op www.ikzetookdeknopom.nl/bedrijven voor de korte- en langetermijnoplossingen. Zo komen we samen warm de winter door.

actienetwerk GasTerug
klimaatburgemeester-background
klimaatsupporter-article
We moeten samen aan de slag om minder gas en energie te gebruiken. Kijk hoe jij kunt bijdragen op www.ikzetookdeknopom.nl/bedrijven voor de korte- en langetermijnoplossingen. Zo komen we samen warm de winter door.