EZK en LNV zetten in op structureel minder zakelijke vliegreizen

Vliegreizen hebben een enorme impact op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Tegelijk is er door de coronacrisis veel minder gevlogen en kregen buitenlandse dienstreizen veelal een digitaal alternatief. Om een deel van deze CO2 reductie structureel vast te houden, streven EZK en LNV naar structureel 25% minder CO2-uitstoot voor het zakelijk vliegverkeer. De Co2hecklist Vliegreizen helpt medewerkers duurzamere keuzes te maken.

EZK en LNV zetten in op structureel minder zakelijke vliegreizen

EZK en LNV kiezen er als eerste departementen voor om te gaan werken met een streefpercentage van 25% om de CO2-uitstoot voor zakelijk vliegverkeer structureel te verminderen. Het streefpercentrage is een aanvullende richtlijn voor EZK en LNV op het algemene reisbeleid. Dat was namelijk niet voldoende voor de doelstelling van minimaal 50% CO2-reductie uit zakelijk vervoer. Bij de aanvullende richtlijn wordt gekeken naar het percentage CO2 ten opzichte van 2019, omdat er in 2020 al veel minder is gereisd vanwege de coronacrisis. Het streefpercentage van 25% is gebaseerd op een analyse van welke soorten dienstreizen goed vervangen kunnen worden door een (virtueel) alternatief. De coronacrisis bood hier een kans die EZK/LNB als eerste ministeries benutten.

Digitale alternatieven

Door de coronacrisis zijn een groot aantal buitenlandse bezoeken vervangen door digitale events of vergaderingen Het is belangrijk om de positieve ervaringen van deze en andere alternatieven, zoals vaker werken met lokale partijen, vast te houden. Zo zorgen we ervoor dat de CO2 uitstoot ook na de crisis blijft dalen.

Co2hecklist Vliegreizen

De Co2hecklist Vliegreizen (zie afbeelding) helpt medewerkers bewust duurzame keuzes te maken rond zakelijk reizen. De Co2hecklist Vliegreizen is bedoeld voor medewerkers die een buitenlandse reisaanvraag gaan doen en managers die een dienstreis accorderen. De checklist helpt met het vinden van alternatieven om de CO2-voetafdruk te verkleinen en om een bewuste afweging voor een dienstreis te maken. Zo neemt de CO2-uitstoot van zakelijk vliegen af zonder dat de kwaliteit van de werkzaamheden daarop inboet. Bij elk alternatief voor vliegen spelen naast de CO2-reductie ook andere afwegingen een rol. Denk aan het beoogde reisdoel (efficiëntie), het welzijn van de medewerker (duurzame inzetbaarheid) of de (extra) kosten van een alternatief. Deze afwegingen kunnen worden meegenomen om tot een passende keuze te komen.

Wil je meer weten over wat de rijksoverheid doet om de bedrijfsvoering van het Rijk duurzamer te maken, kijk op www.denkdoeduurzaam.nl

Meer lezen

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

Rijkswaterstaat (RWS) werkt al meer dan 200 jaar aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Bijvoorbeeld door het beheren en ontwikkelen onze (vaar)wegen, maar de laatste jaren ook door actief in te zetten op duurzaamheid en circulariteit. Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat staat aan het roer van die transitie. “Duurzaam denken en doen is noodzakelijk om een land toekomstzekerheid te geven.”

De verduurzaming van 50 miljoen bakjes koffie

De verduurzaming van 50 miljoen bakjes koffie

Koffie verbindt, zowel op leuke momenten als in crisissituaties. Op het werk zijn de praatjes bij het koffieapparaat waardevolle contactmomenten. Ongemerkt wordt er heel wat koffie gedronken. Alleen al bij het Rijk, voordat corona uitbrak, ruim 50 miljoen bekertjes per jaar. Hoe duurzaam is die koffie eigenlijk? En kun jij iets doen om je impact op het milieu kleiner te maken?

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

Een van de mooie manieren waarop de Rijksoverheid momenteel bijdraagt aan de energietransitie, is door hergebruik van lithiumbatterijen uit laptops. Ons gebruik van primaire grondstoffen moet in 2030 met 50 procent gedaald zijn, ten opzichte van 2016, en in 2050 moet het grondstofgebruik volledig circulair zijn. Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zorgen samen met de andere inkoopcategorieteams dat de rijksoverheid haar doelen kan realiseren. Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, en Tom Bergisch, CEO bij Circular Energy Rentals, vertellen over het afvalbeleid van de rijksoverheid en over de duurzame innovatie met lithiumbatterijen.