Het Rijk wil 15% minder gas verbruiken

Steeds meer Nederlanders besparen energie. Natuurlijk zet ook de Rijksoverheid de knop om. Met als doel om 15% minder gas te gebruiken dan in de afgelopen 5 jaar. Daarom is de verwarming in de kantoren van het Rijk structureel twee graden omlaaggegaan. Hiermee verwacht de overheid 850.000 m3 gas te besparen. Deze besparing is gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van ruim 700 gezinnen.

Het Rijk wil 15% minder gas verbruiken

Structureel besparen

In meer dan 100 kantoorgebouwen van de Rijksoverheid is de verwarming eerder dit jaar twee graden omlaag gegaan van 21 naar 19 graden. In de gebouwen waarin dat tot nu toe nog niet kon, onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf welke mogelijkheden er zijn. Ook in andere gebouwen van het Rijk gaat de knop structureel om. Zoals bij rechtbanken, kazernes en gevangenissen. En na de winter blijft de rijksoverheid doorgaan met het structureel besparen van energie. Want de temperatuur voor de koeling staat volgend jaar zomer ook twee graden hoger. Daardoor is er minder energie nodig om de gebouwen te koelen.

Verlichting eerder uit

Door slim met verlichting om te gaan, bespaart het Rijk ook energie. Veel rijksgebouwen maakten de afgelopen tijd de overstap naar energiezuinige Led-verlichting en bewegingssensoren. Maar ook LED-lampen gebruiken energie. Het is daarom zonde als ze onnodig aanstaan. Bijvoorbeeld ’s nachts en in het weekend om gebouwen te verlichten. Zo zijn afgelopen tijd alle lampen ’s nachts uitgezet in steeds meer kantoren van ministeries. Zoals bij de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En uiteraard bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

En gaan we vanaf de Nacht van de Nacht nog meer energie besparen door meer verlichting waar mogelijk uit te zetten bij verschillende gebouwen in Den Haag. De skyline en uitstraling van de binnenstad zien er hierdoor deze winter anders uit. De buitenverlichting van de Resident en Zürichtoren in Den Haag gaat structureel uit vanaf 29 op 30 oktober. Meer overheden sluiten hierbij aan, zoals de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Ombudsman en het Kabinet van de Koning. Ook verminderen we tijdelijk de buitenverlichting van de gebouwen rond het Binnenhof, het Mauritshuis en de Hofvijver. Voor alle gebouwen geldt dat de noodzakelijke buitenverlichting aan blijft voor de veiligheid in het gebied.

Meer weten?

Wil je meer weten over de inspanningen van de Rijksoverheid om energie te besparen? Ga naar denkdoeduurzaam.nl en kijk of je de inspiratie en hulpmiddelen ook in jouw organisatie kan gebruiken.

Rijksoverheid doet zo veel mogelijk licht uit om energie te besparen.

Meer lezen

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Paleis Noordeinde is een van de eerste rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf dat energie zal opwekken voor eigen gebruik. Besloten is namelijk dat Paleis Noordeinde in totaal 191 zonnepanelen op haar daken krijgt. En dat is goed voor maximaal 23,1 ton CO2-reductie. Daarmee levert het monument een positieve bijdrage aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid.

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

In januari 2021 verscheen het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. Dit is de aanpak vanuit zeven departementen binnen het Rijk, waarmee zij de gezamenlijke inkoopkracht van de Nederlandse overheden (zo’n 85 miljard euro per jaar) beter willen gaan inzetten voor duurzame, circulaire en sociale doelen. Roald Lapperre (directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenW) en Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK) vertellen ons over hun gezamenlijke drijfveren én verantwoordelijkheid op dit thema.

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

Om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen, moeten we volop inzetten op duurzaamheid, circulaire economie en de energietransitie. Sandor Gaastra staat als directeur-generaal Klimaat en Energie op de barricades voor een nieuwe manier van denken. “Het is de kunst om de grenzen van onze planeet ín je economische systeem te integreren.”